Başkanın Mesajı

 

 

                   Önemli bir turizm merkezi olmasının yanında Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağının başkenti olarak bilinen ilçemiz tarım alanlarının %85’i zeytinliklerle kaplıdır.  Zeytinlik alanlarımızın dışında kalan  %15’lik alanda alternatif bir tarım yapma fikriyle Edremit Kaymakamlığı olarak çalışmalarımızı başlattık. Yaptığımız araştırmalarda ve teknik gezilerde bu bölgede seracılığın başarılı bir şekilde uygulanabileceğini değerlendirdik. Edremit’te seracılığın geliştirilerek, istihdam alanlarının artırılması amacıyla «Tarıma Dayalı İhtisas Sera  Organize Sanayi Bölgesi» kurulması proje fikrimizi  ilçemizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla ve ilçe belediyesi ile istişare ederek desteklerini aldık. Ayrıca konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliğimiz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden de büyük destek aldık. İlçemizin tarım alanlarını en verimli şekilde kullanabilmek amacıyla girişimlerimiz sonucu hayata geçirdiğimiz Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (süs bitkileri-çiçekçilik)  Organize Sanayi Bölgesi projemiz kapsamında ilgili kurumların desteğiyle Mayıs 2018 tarihinde sürece başlanıldı.

              Edremit’te alternatif tarımsal üretimi geliştirmek, bölgeye yeni yatırım alanları kazandırmak ve  yeni istihdam sahaları oluşturmak hedefiyle yola çıktığımız projemiz kapsamında; 17 Ocak 2018 tarihinde Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (süs bitkileri-çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kuruluşunda yer alacak müteşebbis kurumlarımız belirlendi. Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Edremit Ziraat Odası ve Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında ilk bilgilendirme toplantısı 17 Nisan 2018’de yapıldı. 17 Ekim 2018 tarihinde ön yer seçim toplantısı, 29 Aralık 2018 tarihinde de nihai yer seçimi toplantısı Bakanlık temsilcilerinin ve tüm kamu kurumları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (süs bitkileri)  Organize Sanayi Bölgesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca 27 Mayıs 2019 tarihinde 19 sicil numarası ile tescil edilerek tüzel kişilik kazandı. 11 Temmuz 2019 tarihinde Balıkesir Çanakkale 1/100.000 lik Çevre Düzeni planında Edremit TDİOSB OSB alanı olarak mor leke ile işaretlendi. 640 dönüm olarak planlamaları yapılan Edremit TDİOSB nin 1/2000 ve 1/5000 lik haritaları üst Yapı modül projeleri ve genel yerleşim planları hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığımızca onaylandı. 31.10.2019 tarihinde mülkiyeti satın alınan Edremit TDİOSB’nin  şuan altyapı ve üst yapı çalışmaları devam etmektedir.

            Organize sanayi bölgelerinin, bölgesel kalkınmada itici bir güç olduğu, bölgesel kalkınmayı yönlendiren önemli bir fonksiyon üstlendiği değerlendirildiğinde «Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (süs bitkileri-çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesi» ilçe ekonomisine yıllık 120 Milyon TL katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin en hızlı kurulan organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyan  Edremit TDİOSB’nin hedefi; 1500 kişiye istihdam sağlayarak; önümüzdeki süreçte en kısa sürede süs bitkileri ve çiçek üretimine geçmektir. Edremit TDİOSB projemizin bugüne kadarki süreçlerinde desteklerini esirgemeyen ve katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum.

 

                                                                                                                                                                                                        Ahmet ODABAŞ
                                                                                                                                                                                                     Edremit Kaymakamı
                                                                                                                                                                                                  Yönetim Kurulu Başkanı